Takuu

Mustekasetit

Kaikilla Jet Tecin valmistamilla mustekaseteilla on 2-vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille. Jos jostain syystä et ole tyytyväinen Jet Tec -mustekasettiisi, palauta se jälleenmyyjälle kuitin kanssa.

Tilanteessa, jossa Jet Tec tuote on vaurioittanut tulostinta, noudatetaan seuraavaa ohjetta: Jet Tec takaa, että normaalissa käytössä sen tuotteet eivät aiheuta vahinkoa tai epänormaalia kulumista tulostimelle, mikäli käytetään kyseiseen tulostimeen suunniteltuja kasetteja. Jet Tec ei vastaa tulostimen vahingoista, mikäli ne ovat syntyneet ennen tai jälkeen Jet Tecin tuotteen käytön.
Jet Tecillä on oikeus tarvittaessa tarkistaa tulostin ja tarvittaessa korjata se. Jos
voidaan todeta, että vauriot on aiheutuneet suoraan Jet Tec mustekasetista, Jet Tec korjaa tai vaihtaa tulostimen toimivaan. Jet Tecin vastuu rajoittuu tulostimen korjaukseen tai vaihtoon, jos vahinko on aiheutunut Jet Tec -tuotteesta.

Tämä takuu ei ole voimassa, jos Jet Tec -tuote on vaurioitunut ostajan tai kolmannen osapuolen tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta tai jos tuotetta on yritetty purkaa tai muulla tavoin käsitelty.

Takuu ei ole voimassa, jos Jet Tec -tuote on ostettu sellaisesta marketista tai internetkaupasta, joka ei ole Neoport Oy:n hyväksymä jälleenmyyjä.

Tulostimen elinikä

Kaikilla mustesuihkutulostimilla on rajallinen elinikä. Tulostinpää voi lakata toimimasta, kun sitä on käytetty tarpeeksi. Tässä tapauksessa Jet Tec -tuote ei ole vaurioittanut tulostinpäätä. Vaikka emme voi tietää tulostimen ikää, Jet tec käyttää harkintavaltaansa päättäessä onko tulostin käyttöikänsä lopussa.

Tämä todetaan parhaiten selvittämällä, koska tulostinvalmistaja on aloittanut kyseisten tulostimien tuotannon. Jos päädytään siihen, että tulostin on käyttöikänsä lopussa, Jet Tec ei ole vastaa tulostimen vaihtamisesta tai korjaamisesta.

Versio 3. Päiväys 21.9.2017

Laserkasetit

Kaikilla Jet Tecin uudelleen valmistamilla laserkaseteilla on 3 vuoden takuu kaikkia vikoja vastaan ja tuotteiden laadun odotetaan olevan alkuperäistuotetta vastaava suorituskyvyltä, tulostuslaadulta ja sivumäärältä. Jos jostain syystä et ole tyytyväinen Jet Tec kierrätyslaserkasettiin, palauta tuote kuitin kanssa jälleenmyyjälle.

Tilanteessa, jossa Jet Tec kierrätyslaserkasetin arvellaan vaurioittaneen tulostinta, noudatetaan seuraavaa:

Jet Tec takaa, että normaalikäytössä sen tuotteet eivät aiheuta vaurioita tai epänormaalia kulumista tulostimelle, johon kasetti on suunniteltu. Jet Tec ei ole vastuussa vaurioista tai epänormaalisti kulumisesta, joka on tapahtunut ennen tai jälkeen Jet Tec -tuotteen käytön.

Jet Tecillä on tarvittaessa oikeus kerätä, tarkistaa ja tarvittaessa korjata tulostin. Jos vian todetaan johtuvan suoraan Jet Tec -tuotteen käytöstä, Jet Tec korjaa tai vaihtaa tulostimen. Jet Tec voi vaihtoehtoisesti lähettää korjaajan asiakkaan luokse tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan tulostimen. Jet Tecin vastuu rajoittuu tulostimen korjaukseen tai vaihtoon, jos vahinko on aiheutunut Jet Tec -tuotteesta. Mikäli tulostin joudutaan vaihtamaan, mutta samaa tulostinmallia ei ole saatavilla, tulostin voidaan vaihtaa vastaavaan malliin.

Tämä takuu on voimassa 36 kuukautta ja purkautuu heti, jos Jet Tec -tuotetta on vaurioitettu joko tahallisesti tai huolimattomuuden seurauksena tai sitä on yritetty purkaa tai muuten peukaloida, joko ostajan tai kolmannen osapuolen toimesta.

Takuu ei ole voimassa, jos tuote on ostettu muualta kuin viralliselta Neoport Oy:n jälleenmyyjältä.

Laserkasettien takuu on 3 vuotta, mustekasettien takuu 2 vuotta.

Versio 3. päiväys 21.9.2017